Všeobecné podmínky použití

Všeobecné podmínky

Autorská práva

Na základě slovinského Zákona o autorských a souvisejících právech (Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, ZASP) je společnost Kolpa, d.o.o. Metlika (dále jen “společnost”) držitelem věcných práv obsahu v nejširším slova smyslu (texty, fotografie, nákresy, mapy a plány, audio – video nahrávky, počítačové programy), který je zveřejněn na webových stránkách www.kerrock.si. Jakékoli kopírování, přepisování, reprodukce a jakékoliv šíření pro komerční účely bez písemného souhlasu společnosti jsou zakázány. Zákon (ZASP, články 48, 49, 51) výjimečně povoluje použití a šíření díla autora na základě práva veřejnosti na informace, pro vzdělávací účely a pro ilustraci, porovnávání nebo odkaz v citačním formátu, přičemž musí být uveden zdroj a autor díla. V souladu s článkem 50 ZASP je rovněž povoleno použití a reprodukce díla chráněného autorským právem v omezeném množství pro soukromé, nekomerční použití.

Ochrana osobních údajů

Společnost Kolpa, d.o.o. Metlika automaticky shromažďuje údaje o použití těchto stránek, především údaje, které stránky jsou nejčastěji navštěvovány, kolik návštěvníků denně navštíví tyto stránky a jak dlouho na jednotlivých stránkách zůstávají. Tyto údaje neumožňují přístup k osobním údajům uživatelů. Společnost údaje o návštěvnosti stránek www.kerrock.si používá pro vlastní potřeby. Jakékoliv údaje, které společnost Kolpa, d.o.o. Metlika jakýmkoliv způsobem získá prostřednictvím webových stránek, jsou určeny jen pro použití v rámci společnosti a společnost je bude chránit v souladu se slovinským Zákonem o ochraně osobních údajů (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Ur. list RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001) a slovinského Závazkového zákoníku (Obligacijskem zakoniku). Společnost osobní údaje nepředává žádným jiným fyzickým nebo právnickým osobám.

Omezení odpovědnosti

Společnost Kolpa, d.o.o. Metlika se zavazuje v dobré víře a v mezích svých možností usilovat o správnost a aktuálnost obsahu zveřejněného na webových stránkách. Tím však společnost nevylučuje možnost chyb v obsahu zveřejněném na webových stránkách. Informace poskytované prostřednictvím tohoto webu slouží pouze pro informační účely, protože společnost nemůže nést odpovědnost za jejich absolutní přesnost. Společnost Kolpa, d.o.o. Metlika a jakákoli jiná právnická nebo fyzická osoba, která se podílela na tvorbě webových stránek nebo se stále podílí na jejich vylepšování, nesmí nést odpovědnost za běžné škody, ztrátu zisku nebo nemajetkovou újmu, která je způsobena použitím webových stránek nebo nemožností jejich použití. Společnost bude usilovat o nerušené fungování webových stránek, nesmí však nést odpovědnost za běžné škody, ztrátu zisku nebo nemajetkovou újmu, která je způsobena narušeným fungováním webových stránek. Společnost může kdykoli bez předchozího upozornění webové stránky změnit.

Omezení použití informací a materiálů

Informace a materiály zobrazené na těchto webových stránkách si může uživatel ze serveru stáhnout pro vlastní a domácí použití, nesmí však upravovat upozornění na autorská práva, další upozornění na práva duševního vlastnictví nebo jiná upozornění na práva. Nahrávání a tisk informací a materiálů za účelem prohlížení a čtení pro nekomerční účely je povoleno. Jakékoli další kopírování, šíření, opětovné zveřejňování, úpravy informací a materiálů na www.kerrock.si nebo jejich zasílání poštou a šíření jakýmkoli jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno. Rovněž je zakázáno používat jakýkoli prvek stránek www.kerrock.si pro jiné účely než výhradně pro osobní, nekomerční, domácí použití. Společnost Kolpa, d.d. Metlika není odpovědná za formu ani obsah webových stránek, které jsou jakýmkoliv způsobem propojené s webovými stránkami www.kerrock.si. Při návštěvě a používání propojených webových stránek je odpovědnost společnosti Kolpa, d.o.o. Metlika ve všech případech vyloučena.

Hypertextové odkazy

Povaha celosvětového webu a webových stránek www.kerrock.si neumožňuje kontrolu obsahů, na které odkazují hypertertextové odkazy z tohoto webu. Proto společnost Kolpa, d.o.o. Metlika nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, který je uživatelům k dispozici na těchto odkazech.

Ne/dodržení ustanovení Právního oznámení

Společnost a autoři obsahu zveřejněného na webových stránkách očekávají, že bude uživatel dodržovat psaná ustanovení a právní předpisy z oblasti ochrany soukromí, práva duševního vlastnictví a autorských práv. V opačném případě budou nuceni proti pachateli zakročit, jakmile bude zjištěno zneužití a porušení zákona.

Obecné

Na veškeré spory vyplývající z používání webových stránek se vztahují slovinské právní předpisy. Pro řešení sporů platí jurisdikce příslušného soudu. Použitím webových stránek uživatel potvrzuje, že obdržel zde popsané podmínky a že s nimi souhlasí.

Jaké jsou výhody?

Výhody Kerrocku

Ať už je součástí exteriéru nebo interiéru budovy – Kerrock je vytvořen tak, aby fascinoval. Díky dlouholetému vývoji se stal volbou číslo 1 mezi architekty, designéry a staviteli.

Vysoce odolný

01

Vysoce odolný

Kerrock je známý svou odolností vůči různým faktorům a dlouho si zachovává svůj vzhled.

Nesčetné možnosti designu

02

Nesčetné možnosti designu

Bezmezná síla představivosti, která se odráží v nekonečném počtu možných forem. Kerrock překvapuje svým výkonem i z hlediska flexibilního tvarování.

Dobrý pro životní prostředí a vaše zdraví

03

Dobrý pro životní prostředí a vaše zdraví

Kerrock je šetrný k životnímu prostředí, což dokládají certifikáty ISO 14001 a LEED. Řada Plus je známá svými antibakteriálními vlastnostmi.

Nekonečné možnosti použití

04

Nekonečné možnosti použití

Když se zamyslíme nad všemi způsoby, jakými lze Kerrock použít, napadá nás jedno slovo: univerzální. Jediným omezením je vaše představivost.

Subscribe to our newsletter and stay up to date on what's new

KEEP IN TOUCH